www.Klasse-A.no Mc trafikkopplæring for hele Norge Email: post@klasse-a.no

 
 
SKOLER

3 Timer MC Teori (Obligatorisk tema)
Tema 2.1 Motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring
Eleven skal i løpet av tre timer obligatorisk opplæring:

  1. drøfte mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper
  2. drøfte begrepet førerdyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom disse, og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere
  3. drøfte og ta stilling til risiko ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene, og effektive tiltak for å motvirke disse.

Hovedmomenter
Motorsykkelmiljøet og motorsykkelkulturen
Interessekonflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper
Motorsykkelulykker - risiko