www.Klasse-A.no Mc trafikkopplæring for hele Norge Email: post@klasse-a.no

 
 
SKOLER

Har du husket følgende:

 1. Levert inn søknad om førerkort.
 2. Du kan IKKE begynne å kjøre før du har tatt MC teori
 3. Har du skaffet deg MC bekledning? Hvis ikke har vi kontakt og prosenter hos mange MC forhandlere. Spør gjerne oss før du kjøper.
  • Hjelm (ikke sotet visir under førerprøven.)
  • Hansker
  • Støvler
  • Dress (hel eller to delt, skinn eller tekstil)

Krav til bekledning under opplæring § 4 - 9

For øvingskjøring mot vederlag i klassene A og A1 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy, som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler.
Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter,
brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

Oversikt over trinn og innhold lærerplan klasse A1-A

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs (Hvis ikke tatt i annen klasse)

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse (A og A1)

2.1 Motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring (3t obl)
2.2 Motorsykkelen
2.3 Bekledning og sikkerhetsutstyr
2.4 Forberedelse til kjøring
2.5 Igangsetting

2.5.1 Gass- bremse- og clutchkontroll. Krype kjøre rett frem med stans
2.5.2 Igangsetting fra vegkant, rett frem, flat veg, med- og motbakke
2.5.3 Kortstans, ny start i motbakke
2.5.4 Igangsetting like før eller i sving til høyre og venstre

2.6 Plassering

2.6.1 Hensiktsmessig plassering i felt rett frem

2.7 Stans

2.7.1 Stans inntil vegkanten
2.7.2 Sette motorsykkelen i 1. gir like før stans

2.8 Balanse

2.8.1 Koordinere gass, kopling og brems, lavere fart enn gangfart (krype kjøre)
2.8.2 Balanse og retningsstabilitet, forankring, blikket opp og fram
2.8.3 Krype kjøre med styreutslag til høyre og venstre
2.8.4 Krype kjøre i svak motbakke med styreutslag til høyre og venstre

2.9 Giring

2.9.1 Gir valg flat veg, i med- og motbakke
2.9.2 Stabil kurs under giring ved kjøring rett frem og i sving
2.9.3 Samme fart før og etter girskifte ved nedgiring

2.10 Styring

2.10.1 Enkle øvinger i å gi styrekommando
2.10.2 Svingpunkt, styrekommando, blikkbruk, presisjon i kurve (kjøregård)
2.10.3 Høyre og venstresvinger i vanlig kryss med liten eller ingen trafikk
2.10.4 Kurvekjøring på landeveg

2.11 Bremsing

2.11.1 Bruk av både for- og bak brems
2.11.2 Øve på å justere blokkering av forhjul (lav hastighet)
2.11.3 Sette i gang umiddelbart etter stans, rett frem og sving (normalbrems)
2.11.4 Vurdere stoppunkt mht lettere igangsetting før sving (normalbrems)
2.11.5 Bremsing fra 50km/t til full stans (70-75% av maks retardasjon)
2.11.6 Bremsing fra 50km/t til full stans med påfølgende igangsetting
2.11.7 Justere hjullåsinger etter bremsing

2.12 Sammenfatning og anvendelse av kjøretekniske ferdigheter

2.12.1 Sette sammen delferdigheter som bremsing, styring, giring og gir valg, krypekjøring (balanse) og bakkestart til helhetlig kjøring i enkelt miljø
2.12.2 Handlingsberedskap

2.13 Obligatorisk veiledningstime – vurdering av førerkompetanse

Trinn 3 Trafikal kompetanse og kjøreteknikk (A og A1)

3.1 Fysikk og kjøreteknikk
3.2 Trafikkpsykologi-informasjonsbearbeiding, holdning og adferd
3.3 Kjørestrategi og adferd

3.3.1 Atferd i trafikken
3.3.2 Kjøring i bolig, by og tettstedsmiljø
3.3.3 Kjøring i landevegsmiljø

3.4 Obligatorisk veiledningstime – vurdering av førerkompetanse
3.5 Obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk på bane (kun A)

Trinn 4 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg kl A1 (4t)

4.1 Klargjøring, planlegging av kjørerute og kontroll av MC
4.2 Kjøring i variert miljø og terreng
4.3 Refleksjon og oppsummering

Trinn 4 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg kl A (8t)

4.1 Motorsykkelkjøring, risiko og strategi
4.2 Kjøring i variert landevegsmiljø
4.3 Refleksjon og oppsummering