www.Klasse-A.no Mc trafikkopplæring for hele Norge Email: post@klasse-a.no

 
 
SKOLER

Har du husket følgende:

 1. Levert inn søknad om førerkort.
 2. Du kan IKKE begynne å kjøre før du har tatt MC teori
 3. Har du skaffet deg MC bekledning? Hvis ikke har vi kontakt og prosenter hos mange MC forhandlere. Spør gjerne oss før du kjøper.
 • Hjelm (ikke sotet visir under førerprøven.)
 • Hansker
 • Støvler
 • Dress (hel eller to delt, skinn eller tekstil)

Krav til bekledning under opplæring § 4 - 9

For øvingskjøring mot vederlag i klassene A og A1 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy, som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler.
Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter, brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

Nytt for 2011 førerprøven
Under førerprøven skal du IKKE ha SKOLE merking på vesten. Det betyr at du skal ha vest som ikke har merking.

Generelt
Vilkårene for at du skal kunne kjøre opp finner du under Førerprøven og Generelle bestemmelser
Det du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.
Prøven har flere deler eller oppgaver
Både kjøringa og de andre oppgavene må du løse selvstendig
Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
Resultatet blir bestemt når prøven er over
Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Kjøretøy til prøven
Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen.
Du må selv skaffe kjøretøy.
De fleste leier kjøretøy av en trafikkskole.

Hva prøven omfatter
Prøven begynner med sikkerhetskontroll, kontroll før kjøring og ferdighetsprøve på avsperret område
Du kjører 35 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd
Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa

Sikkerhetskontrollen
Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet
I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil

Oppgaver du får mens du kjører
Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre
Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skiltene mot

Vurderinga sensor gjør
Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og unngår å påføre kjøretøyene unødig slitasje
Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholda rundt deg
Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter
Sist oppdatert: 24. august 2010

Last ned
Brosjyre: Førerprøve A-A1 Kjøregaard MC.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/128663/binary/262064

Oppgave 1 Krypkjøring og balanse
Oppgaven skal gjennomføres to ganger på lukket område.

 • Motorsykkelen skal stå på parkering støtte (valgfri ved 2 støtter).
 • Ta av parkeringsstøtten og trill motorsykkelen ved å gå ved siden.
 • Stans med forhjulet ved punktet merket ”stans”.
 • Igangsetting med motor og kjør i gangfart (krypekjøring).
 • Stans med forhjulet ved punktet merket ”stans”.

Oppgave 2 Svingteknikk

 • Oppgaven skal gjennomføres to ganger på lukket område.
 • Kjøres som venstrekurve i 2. eller 3. gir.
 • Kjør i rett linje inn mot første port i minst 30 km/t.
 • Jevn eller økende fart gjennom kurven.
 • Plassering i kurven skal være jevn med lik avstand til kjeglene.

Oppgave 3 Effektiv bremsing

 • Oppgaven skal gjennomføres to ganger på lukket område.
 • Bremsing fra minst 50 km/t til stans.
 • Bremsingen skal være tilnærmet optimal ut i fra tilgjengelig veggrep.
 • Klar til igangsetting umiddelbart etter stans.

Oppgave 4 Unnastyring

 • Oppgaven skal gjennomføres to ganger på lukket område.
 • Minst 50 km/t.
 • Sving til venstre etter kjeglene i port A.
 • Kjør forbi hindring og tilbake i samme spor i port B.
 • Gjennomføres uten bruk av bremser eller vesentlig reduksjon av fart.
 • Fartsreduksjon med brems skal ikke gjøres før port B er passert.

Oppgave 5 Bremsing i sving

 • Oppgaven skal gjennomføres to ganger på lukket område.
 • Kjøres som venstrekurve i 2. eller 3. gir.
 • Kjør i rett linje inn mot første port i minst 30 km/t.
 • Jevn eller økende fart frem til bremseområde.
 • Start bremsing når kjeglen midt i kurven er passert.
 • Brems bestemt til stans innenfor bremseområdet.
 • Følg kurven og stans med god balanse.
 • Klar til igangsetting umiddelbart etter stans.