www.Klasse-A.no Mc trafikkopplæring for hele Norge Email: post@klasse-a.no

Dette er de obligatoriske trinnene du må ha for å få Førerkort klasse A.
Klikk på tekst ikon for å få nærmere forklaringer.

MC TEORI
KURS
  VEILEDNINGS
TIME 2.13
  VEILEDNINGS
TIME 3.4
  KURS I PRESIS
KJØRETEKNIKK
  SIKKERHETS KURS
PÅ VEI KLASSE A

 
             

 
 
SIKKERHETS
KONTROLL A
 
MC INFO
 
INFO OM
FØRERPRØVEN
 
LINKER SØKNADER
GEBYRER
 
SKOLER

Hva trenger du for å få førerkort på tung sykkel Klasse-A?

For nærmere info se: http://www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Foreropplaering

Krav til bekledning under opplæring § 4 - 9
For øvingskjøring mot vederlag i klassene A og A1 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm,
benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy, som dekker over ankelen og hensikts-
messige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler.
Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter,
brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

Hvor mange timer må jeg ha? Hvis vi først ser på de obligatoriske timene så er det:

 1. 2.1 Motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring (obligatorisk tema – 3 timer)
 2. 2.13 Obligatorisk veiledningstime - vurdering av førerkompetanse 1 time
 3. 3.4 Obligatorisk veiledningstime - vurdering av førerkompetanse 1 time
 4. Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk 4 timer
 5. Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg Klasse A
  • 4.1 Motorsykkelkjøring, risiko og strategi. 2 timer teori
  • 4.2 Kjøring i variert landevegsmiljø. 4 timer kjøring
  • 4.3 Refleksjon, selvinnsikt, erfaringsutveksling og oppsummering (2 timer teori)
  Til sammen blir dette 17 timer, men for deg som ikke har kjørt MC tidligere så må du regne med flere timer. Dette vil variere fra person til person. Husk at alle “vandrer historiene” om at han klarte “lappen” på 10 timer ikke kan stemme all den tid at det er 17 obligatoriske timer som du MÅ ha.

I Statens vegvesen sin hjemmeside (til høyre) finner du all den informasjon du trenger til alle førerkort klassene.